Diamond AVM, Üsküp ( MEP )
Hekimlik Binası, Aşgabat ( Mekanik Tesisat İşleri)
KÖY PROJESİ
KENT HASTANESİ EK ONKOLOJİ BİNASI